โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟ สาขาศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สภากาแฟ สาขาศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 313 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 พฤษภาคม 2560 - 2 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ฝั่งศึกษา)

ผู้รับผิดชอบ : สาขาศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา