โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรง รอบ3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรง รอบ3

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 1005 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 เมษายน 2560 - 1 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการ

กำหนดการการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา