โลโก้เว็บไซต์ บริจาคโลหิต วันพ่อ รัชกาลที่๙ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บริจาคโลหิต วันพ่อ รัชกาลที่๙

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 368 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 มกราคม 2560 - 16 มกราคม 2560

สถานที่ : อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา