โลโก้เว็บไซต์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 12 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 12 ปี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 296 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 มกราคม 2560 - 18 มกราคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา