โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 546 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 มกราคม 2560 - 14 มกราคม 2560

สถานที่ : ณ สนามหน้าอาคารอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ : สโมรสรนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา