โลโก้เว็บไซต์ พิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (100 วัน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (100 วัน)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 861 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 มกราคม 2560 - 20 มกราคม 2560

สถานที่ : สนามกีฬา มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม

กำหนดการ

พิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬา มทร.ล้านนา เชียงราย

******************************************************

พิธีช่วงเช้า

เวลา    07.00 น.        - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา    08.00 น.        - พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป

พิธีช่วงเย็น

เวลา    17.00 น.        - พร้อมกัน ณ ลานพิธี

เวลา    18.00 น.        - พิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร 100 วัน

เวลา    19.00 น.        - จุดเทียนถวายความอาลัยและแปลอักษร


* หมายเหตุ - การแต่งกาย  ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์

                                          ประชาชนทั่วไป  ชุดสุภาพไว้ทุกข์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา