โลโก้เว็บไซต์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครบรอบ 22 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครบรอบ 22 ปี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 916 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 มกราคม 2560 - 16 มกราคม 2560

สถานที่ : ลานธรรมพระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา ชร.

กำหนดการ

โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

(พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 22 ปี และครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 12 ปี)

ณ ลานธรรมพระเจ้าทันใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายฃ

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 17.00-09.30 น.

*******************************************************

เวลา  07.00 น.     - ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีลานธรรม พระเจ้าทันใจ 

                            - พิธีบวงสรวงเทพไท้เทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เวลา   07.30 น.     - พระสงฆ์เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

                            - พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล

                            - พิธีสืบชะตาหลวง

* หมายเหตุ -การแต่งกาย : สำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ชุดพื้นเมืองหรือชุดสุภาพ (ไว้ทุกข์)

                                        : สำหรับนักศึกษา ชุดนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา