โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน-STEM | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน-STEM

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 605 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 กรกฎาคม 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา