โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมจริยธรรม  2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการอบรมจริยธรรม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 316 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 กรกฎาคม 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา