โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการซ้อมรับปริญญา 2557 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กำหนดการซ้อมรับปริญญา 2557

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 1094 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 สิงหาคม 2559 - 14 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา


    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 24
ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
โดย ว่าที่บัณฑิตต้องส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมมายังมหาวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 22 กรกฏาคม 2559
   หากบัณฑิตไม่เข้าร่วมพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทาน 

รายละเอียดและกำหนดการ 

>>>ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ
>>>แบบตอบรับ
>>>กำหนดการ
>>>ค่าใช้จ่าย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา