โลโก้เว็บไซต์ ปล่อยปลา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ปล่อยปลา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม่น้ำกอน
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เครือข่ายลุ่มแม่น้ำกอนบ้านพญาแก้ว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลพญาแก้ว ร่วมกันจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา