โลโก้เว็บไซต์ โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเลียหิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเลียหิน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเลียหินและปลามูดหน้านอ ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน น่าน ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ร่วมกันจัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเลียหินและปลามูดหน้านอ ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศลำน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา