โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร​สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมโครงการ​ IoT​ (Internet of Things) เบื้องต้น ให้กับนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตร​สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมโครงการ​ IoT​ (Internet of Things) เบื้องต้น ให้กับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายหลักสูตร​สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมโครงการ​ IoT​ (Internet of Things) เบื้องต้น ให้กับนักศึกษา
               วันนี้ (18 มีนาคม 2563) หลักสูตร​สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดอบรมโครงการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา