โลโก้เว็บไซต์ นศ.การบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จในวัยทำงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จในวัยทำงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ.การบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จในวัยทำงาน
             วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา