โลโก้เว็บไซต์ สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 2560
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่รอบรับตรงประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา