โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

สอบข้อเขียน รอบ 3 ล้านนารับตรง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


สอบข้อเขียน รอบ 3 ล้านนารับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


วันเปิดภาคเรียน 3/2560
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการ >> อ่านต่อปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


โครงการสืบสานตำนานประเพณียี่เป็ง
พุธ 1 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : สนามหน้าอาคารอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2560
พุธ 1 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการ >> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รับจริง
ศุกร์ 27 ตุลาคม 2560

สถานที่ : มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมใหญ่
ศุกร์ 27 ตุลาคม 2560

สถานที่ : มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


ประกาศผลการรับนักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio
จันทร์ 9 ตุลาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน >> อ่านต่อ


Count Activity : 81 - 90 ทั้งหมด 166

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา