โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

สภากาแฟ คณะวิศวกรรมโยธา
พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมโยธา >> อ่านต่อ


ทำบุญตักบาตรและพิธีถวายเทียนพรรษา
พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ชร. >> อ่านต่อ


โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
จันทร์ 26 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ลานอาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ชร. >> อ่านต่อ


สภากาแฟการบัญชี
จันทร์ 26 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ลานอาคารบริหารธุรกิจ
ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตรการบัญชี >> อ่านต่อ


โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
จันทร์ 19 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ลานอาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม เชียงราย >> อ่านต่อ


โครงการ การจัดการความรู้ในหัวข้อการเสวนา
จันทร์ 19 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพ >> อ่านต่อโครงการ Start up แฟร์
ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : โครงการ Start up แฟร์ >> อ่านต่อ


สภากาแฟอุตสาหการ
พุธ 31 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : คณะวิศวกรรมอุตสาหการ
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมอุตสาหการ >> อ่านต่อ


ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2560
พุธ 31 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ : งานพยาบาล >> อ่านต่อ


Count Activity : 141 - 150 ทั้งหมด 192

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา