โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

สภากาแฟ คณะวิศวกรรมไฟฟ้า
พุธ 1 มีนาคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมไฟฟ้า >> อ่านต่อ


กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ จตุรมิตร นัดที่ 4 มฟล.VS มทร.ชร.
พุธ 1 มีนาคม 2560

สถานที่ : สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้รับผิดชอบ : >> อ่านต่อ


ราชมงคล เดินเทิดพระเกียรติ 2560
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
จันทร์ 30 มกราคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 2/2559
อังคาร 24 มกราคม 2560

สถานที่ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงรายวันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 2/2559 ติดต่อ งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


ประกาศถอนชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพัก ตามระยะเวลาที่กำหนด
อังคาร 24 มกราคม 2560

สถานที่ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงรายประกาศถอนชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพัก ตามระยะเวลาที่กำหนดภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 >> อ่านต่อ


สภากาแฟ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
จันทร์ 23 มกราคม 2560

สถานที่ : อาคารบริหารธุรกิจ
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร >> อ่านต่อ


กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ จตุรมิตร
พุธ 18 มกราคม 2560

สถานที่ : สนามกีฬา มทร.ล้านนา ชร.
ผู้รับผิดชอบ : เริ่มแข่งขันเวลา 17.00 น. ทุกสนาม ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
อังคาร 17 มกราคม 2560

สถานที่ : คณะบริหารฯ และ โรงยิมเนเซียม
ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ >> อ่านต่อCount Activity : 141 - 150 ทั้งหมด 166

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา