โลโก้เว็บไซต์ ยื่นคำขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ยื่นคำขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 กันยายน 2562 โดย นายณรงค์ฤทธิ์ สมใจ จำนวนผู้เข้าชม 328 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : หน่วยนักวิชาทหาร (ห้องพยาบาล)

ผู้รับผิดชอบ : หน่วยนักวิชาทหาร (ห้องพยาบาล)

โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้  
1.แบบคำร้องขอผ่อนผันทหาร 1 ชุด
2.สำเนา หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) 2 ชุด
3.สำเนาลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) 2 ชุด
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เซ็นต์สำเนารับรองด้วยปากกาสีน้ำเงิน) *ถ้ามี 2 ชุด

หมายหตุ
แบบคำร้องขอผ่อนผันทหาร ขอรับเอกสารได้ที่หน่วยนักวิชาทหาร (ห้องยาบาล)
ให้ดำเนินการยื่นแบบคำขอภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดการยื่นผ่อนผัน นักศึกษา
อาจไม่ได้รับสิทธิ์ในการขอผ่อนผันทหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยนักวิชาทหาร (ห้องพยาบาล) ชั้น 1 ฝั่งคณะบริหารธุรกิจ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์
โทรศัพท์ 053-723979 ต่อ 1124 , หรือโทร 095-6757675 คุณจิณณ์ณิชา  อินยะพรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา