โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาใหม่ รหัส 59 กรอกข้อมูลประวัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาใหม่ รหัส 59 กรอกข้อมูลประวัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 363 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 มิถุนายน 2559 - 5 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน

ระบบทะเบียนกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าสู่ระบบทะเบียนกลาง

( สำหรับนักศึกษา )

 เข้าระบบนักศึกษา

เข้าสู่ระบบทะเบียนกลาง

( สำหรับอาจารย์ )

 เข้าระบบอาจารย์

เข้าสู่ระบบทะเบียนกลาง

( สำหรับเจ้าหน้าที่ )

 เข้าระบบเจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา