โลโก้เว็บไซต์ Start Up พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

Start Up พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่3

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 430 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 มิถุนายน 2559 - 1 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา