โลโก้เว็บไซต์ วันเปิดภาคเรียน 3/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันเปิดภาคเรียน 3/2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 704 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 มีนาคม 2561 - 19 มีนาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา