โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2660  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2660

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 454 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 กุมภาพันธ์ 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2561ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา