โลโก้เว็บไซต์ โครงการสืบสานตำนานประเพณียี่เป็ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการสืบสานตำนานประเพณียี่เป็ง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤศจิกายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 251 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : สนามหน้าอาคารอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา