โลโก้เว็บไซต์ วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤศจิกายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 607 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 กุมภาพันธ์ 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา