โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รับจริง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รับจริง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 ตุลาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 303 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 พฤศจิกายน 2560 - 20 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : มทร.ธัญบุรี

ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา