โลโก้เว็บไซต์ ร่วมบริจาคโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ร่วมบริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 23 สิงหาคม 2560 - 23 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ลาน อาคารบริหารธุรกิจ

ผู้รับผิดชอบ : งานพยาบาลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา