โลโก้เว็บไซต์ งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 กันยายน 2560 - 6 กันยายน 2560

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา