โลโก้เว็บไซต์ สอบกลางภาค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สอบกลางภาค

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 กรกฎาคม 2560 - 28 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ชร.

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ชร.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา