โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟ สาขาบริหารธุรกิจฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สภากาแฟ สาขาบริหารธุรกิจฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 สิงหาคม 2560 - 10 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ลานอาคารบริหารธุรกิจ

ผู้รับผิดชอบ : สาขาบริหารธุรกิจฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา