โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟอุตสาหการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สภากาแฟอุตสาหการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 362 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 มิถุนายน 2560 - 6 มิถุนายน 2560

สถานที่ : คณะวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมอุตสาหการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา