โลโก้เว็บไซต์ ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 298 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 มิถุนายน 2560 - 12 มิถุนายน 2560

สถานที่ : อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ : งานพยาบาลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา