โลโก้เว็บไซต์ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 349 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 23 มีนาคม 2560 - 23 มีนาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา