โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้สาพระวิษณุกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีไหว้สาพระวิษณุกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 350 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 มีนาคม 2560 - 2 มีนาคม 2560

สถานที่ : ลานพระวิษณุกรรม

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา