โลโก้เว็บไซต์ วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 2/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 2/2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 309 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 7 กุมภาพันธ์ 2560 - 7 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย

วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 2/2559 
ติดต่อ งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา