โลโก้เว็บไซต์ ประกาศถอนชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพัก ตามระยะเวลาที่กำหนด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศถอนชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพัก ตามระยะเวลาที่กำหนด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 298 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2560 - 17 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย

ประกาศถอนชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพัก ตามระยะเวลาที่กำหนด
ภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา