โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ จตุรมิตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ จตุรมิตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 363 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : สนามกีฬา มทร.ล้านนา ชร.

เริ่มแข่งขันเวลา 17.00 น. ทุกสนาม

1 ก.พ. 60           อบจ.ชร.         VS     ม.ราชภัฏ               สนามกีฬากลาง จ.ชร.

                          ม.ราชมงคล    VS     ม.แม่ฟ้าหลวง        สนาม ม.ราชมงคล

8 ก.พ. 60           ม.ราชภัฏ        VS     ม.ราชมงคล           สนาม ม.ราชภัฏ

                         ม.แม่ฟ้าหลวง  VS     อบจ.ชร.                สนาม ม.แม่ฟ้าหลวง

15 ก.พ. 60         อบจ.ชร.         VS     ม.ราชมงคล           สนามกีฬากลาง จ.ชร.

                          ม.แม่ฟ้าหลวง VS     ม.ราชภัฏ               สนาม ม.แม่ฟ้าหลวง

22 ก.พ. 60         ม.ราชมงคล    VS     อบจ.ชร.                สนาม ม.ราชมงคล

                          ม.ราชภัฏ       VS     ม.แม่ฟ้าหลวง         สนาม ม.ราชภัฏ

1 มี.ค. 60           ม.ราชภัฏ        VS     อบจ.ชร.                สนาม ม.ราชภัฏ

                         ม.แม่ฟ้าหลวง  VS     ม.ราชมงคล           สนาม ม.แม่ฟ้าหลวง

8 มี.ค. 60           อบจ.ชร.         VS     ม.แม่ฟ้าหลวง        สนามกีฬากลาง จ.ชร.

                         ม.ราชมงคล     VS    ม.ราชภัฏ               สนาม ม.ราชมงคลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา