โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 304 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 7 กุมภาพันธ์ 2560 - 7 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : คณะบริหารฯ และ โรงยิมเนเซียม

ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา