โลโก้เว็บไซต์ อบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 มิถุนายน 2566 - 18 มิถุนายน 2566

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา