โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 มิถุนายน 2566 - 16 มิถุนายน 2566

สถานที่ : หอประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา