โลโก้เว็บไซต์ เปิดภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เปิดภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤษภาคม 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 250 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 เมษายน 2567 - 9 เมษายน 2567



ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา