โลโก้เว็บไซต์ เปิดภาคการศึกษา 2/2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เปิดภาคการศึกษา 2/2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤษภาคม 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 317 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 พฤศจิกายน 2566 - 13 พฤศจิกายน 2566ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา