โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (Online)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (Online)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มิถุนายน 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 240 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 มิถุนายน 2564 - 10 มิถุนายน 2564

ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา