โลโก้เว็บไซต์ ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อในรัชกาลที่ 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อในรัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 ธันวาคม 2562 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 ธันวาคม 2562 - 11 ธันวาคม 2562

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ

ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา