โลโก้เว็บไซต์ เปิดลงทะเบียนสอบโทอิก (ณ ศูนย์สอบโทอิกเชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เปิดลงทะเบียนสอบโทอิก (ณ ศูนย์สอบโทอิกเชียงใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 ตุลาคม 2562 โดย ศิริมาตย์ ธรรมวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 297 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

สถานที่ : ลงทะเบียน ณ ห้องศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา