โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมจริยธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการอบรมจริยธรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 191 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ

ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา