โลโก้เว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 8:00-12:00 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสำนักศึกงานบริหาร มทร.ล้านนา ชร. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 8:00-12:00 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสำนักศึกงานบริหาร มทร.ล้านนา ชร.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา