โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ รอบ4: TCAS 4 Admission | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ รอบ4: TCAS 4 Admission

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 626 คน

(3) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา