โลโก้เว็บไซต์ สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ รอบ3 : TCAS 3 รับตรงร่วม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ รอบ3 : TCAS 3 รับตรงร่วม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 305 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา