โลโก้เว็บไซต์ วันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนน I จากภาคการศึกษาก่อน (รายวิชาปริญญานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์) 2/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนน I จากภาคการศึกษาก่อน (รายวิชาปริญญานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์) 2/2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 มีนาคม 2562 - 8 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา