โลโก้เว็บไซต์ วันสุดท้ายการขอให้ระดับคะแนน I ภาคการศึกษาปัจจุบัน 2/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันสุดท้ายการขอให้ระดับคะแนน I ภาคการศึกษาปัจจุบัน 2/2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 266 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา